tisdag 4 december 2012

Boktips om hälsofascism

Är moralismen den senaste fascismen? Är vår karaktär under lupp? Värderas vi efter hur vi sköter våra kroppar? Jag tror det.

Juli Zeh skildrar statens vilja till kontroll över våra kroppar i sin bok Corpus delicti, en historia som utspelar sig femtio år in i framtiden i en värld där medborgarnas värde enbart mäts i hur de sköter sin hälsa. Bokens innehåll är dessvärre inte en avlägsen dystopi, här och nu är stat och arbetsgivare väldigt intresserade av hur vi sköter oss. Ska överviktiga betala mer för sjukvård? Rökare? De som dricker alkohol? Bipolära? Allergiker?

Juli Zeh drar paralleller mellan handlingen i sin bok och Tredje riket, och det är befogat. Tredje riket hade som ambition att sortera bort individer som inte kunde bidra till det, enligt den megalomaniska ledaren, ödesbestämda uppdrag Tyskland hade.

Zeh poängterar hur stat och arbetsgivare redan nu kommer allt närmare det privata, det vi som individer måste få råda över själva.

Men individens frihet i det marknadsliberala samhället är dessvärre på väg att reduceras till vår grad av produktivitet.

Skrämmande.

Så ät, drick och var glad, medborgare!

Ni som vill. Ni som inte vill gör naturligtvis som ni önskar.

För tydlighetens skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar