fredag 4 maj 2012

Villfarelser


Första villfarelsen är att Sverige är ett föregångsland i fråga om naturvård och miljöpolitik. Våra folkvalda på riksdagsnivå har inte förmått stävja den illegala avverkningen av svensk gammelskog trots larmrapporter från olika naturvårdande instanser. Sverige, detta naturälskande land... hamnar därmed högt upp på den föga smickrande listan över länder som avverkar mest urskog. 
Jag har sagt det förut. Dags för självrannsakan, bror duktig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar