fredag 4 maj 2012

Skolan och politiken


En kollega kallades in till skol- och kommunledning för att han misskötte elevdokumentationen. Samtidigt mobiliserar lärare och fackförbund för att ta upp kampen mot denna dokumentationshysteri och det enorma extraarbete det medför. Två krafter, två riktningar.
Den som tror att nämnde lärares undervisning blir bättre av att han tar x-antal timmar från sin planeringstid till minutiös dokumentation av elever i anspråk för att dokumentera deras kunskaper räcker upp en hand!
Jag jobbar i en kommun vars politiker styr skolorna på följande sätt. Om en rektor går emot kommunledningen och hävdar att skolan har den större pedagogiska kompetensen än politikerna eller helt enkelt begär mer resurser än vad kommunen är villig att släppa till blir denne skolledare helt sonika av med jobbet. 
Golfresor för politikerna till kommunens ”vänorter” är däremot inte otänkbart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar