fredag 23 mars 2012

Dags att avgå

Carl Bildt. Nya graverande uppgifter om Lundin Oil bör innebära slutet på utrikesministerns redan alltför utdragna karriär. En utrikesminister in cahoots med ett företag som lejer milisgrupper och barnsoldater för att rensa oljeområden på folk. Inte bra.

Ilmar Reepalu. Malmös starke man är sedan länge bara en, just det, stark man. En sådan som envist klamrar sig fast vid makten trots att bäst före datum gått ut sedan länge. Ännu ett klavertramp som sprider disharmoniska klanger i ett Malmö som behöver lugn och ro kvalificerar Ilmar för listan över politiker som gjort sitt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar