fredag 17 april 2015

Inlägg i min kamp mot väderkvarnarna

Följande text är ett utdrag ur en artikel i dagens DN som på många sätt stödjer mitt påstående att datorn som verktyg för lärande är överskattad (samt hur underskattad pennan är):
"Datorn fungerar förödande dåligt som anteckningsblock. Den försämrar kraftigt elevernas prestationer och leder dessutom till att de sysslar med helt ovidkommande saker under lektionstid.
En undersökning i Psychological Science 2014 (Mueller/Oppenheimer från Princeton respektive UCLA) visar att studenter som antecknade med dator skrev mycket mer, och till synes mer fullödiga anteckningar, än deras studiekamrater som noterade för hand. Studenterna upplevde också själva att deras datoranteckningar fungerade bättre. När forskningsteamet granskade hur det faktiskt fungerade i verkligheten visade sig emellertid de datorförsedda studenterna prestera ungefär lika goda resultat som dem som gjort anteckningar med penna och papper när det handlade om rena faktafrågor. På förståelsefrågor var studenterna med penna klart bättre. Skillnaden blev ännu större – hela 40 procents skillnad – när collegestudenterna tilläts repetera innan de skrev sitt prov. De båda forskarnas slutsats är att den som skriver för hand tvingar hjärnan att bearbeta informationen vilket gör inlärningen effektivare."
Länk till hela artikeln här.
Kommentar: Att i en svensk skola idag ifrågasätta minsta kommatecken som rör datorernas saliggörande gör att du genast blir dumförklarad och får etiketter som "bakåtsträvare", "dinosaurie" eller "reaktionär". Vidare hamnar du i en sämre situation i lönesamtal eftersom IKT-pedagogikens företrädare predikar som eldfängda tältmötespastorer: Deras "frälsningslära" sållar agnarna från vetet, och skolledarna, i klorna på kommunala politiker vars dröm är att just deras kommun ska ligga i framkant, vågar inte stå emot i rädsla att mista elever/skolpeng som väljer bort skolan som "bara" använder datorer som ett praktiskt hjälpmedel när det verkligen behövs. Och en sak till, det är mycket pengar inblandade i det här; upphandling av datorer, fortbildning, kurspaket och konsulter är inte billigt. Vem vet hur mycket beslutsfattare i kommunen blir smorda när upphandlingen skall ske...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar