torsdag 5 januari 2012

Ett steg mot glömskan

Chiles motsvarighet till Skolverket reviderar skolans läromedel och byter ut ordet "diktatur" mot "militärregim" när åren 1973-1990 avhandlas. Alltså den period i Chiles historia när över 3000 människor mördades och försvann och hundratusentals flydde.

Men Pinochet var en diktator, en man som enväldigt bestämde med hjälp av sin extremt brutala militärmakt, inga andra åsikter tilläts.

Att byta ut ordet diktatur mot den vagare termen militärregim är att förminska den brutalitet med vilken Pinochet styrde Chile. Man måste undra vilka dunkla motiv som döljer sig bakom den konservativa chilenska regeringens revidering av läromedlen; Att äga språket är alla auktoritära regimers mål, genom att bestämma över ordens valör kan man gradvis leda medborgarna in i glömskans dimmor.

Men vi får aldrig glömma Chile. Aldrig glömma Sydamerika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar