måndag 23 januari 2012

För vem talar tiden?

Jag undrar just hur hårt eftervärlden kommer att döma Håkan Juholt. Hur hårt kan man döma någon för bidragsslarv och ogenomtänkta uttalanden?

Jag undrar just hur hårt eftervärlden kommer att döma Carl Bildt. Hur hårt kan man döma någon för tvivelaktig hållning i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter?

Jag bara undrar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar