måndag 2 januari 2012

På tal om tid

Professorer föreslår en ny almanacka från och med 2017 utan klämdagar. På så sätt skulle samhället (samhället definieras här som "näringslivet", vad eller vem det är framgår ej) inte förlora pengar i minskad produktion.

Men finns människan för samhället eller tvärtom?

Stolliga idéer tjänar alltid sitt syfte som diskussionsämnen, så ock denna. Men låt oss hoppas att just denna idé förblir en not i vår historia som vi kan glömma bort en vacker röd dag i almanackan när vi umgås med våra nära och kära, någon gång i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar