måndag 4 maj 2015

Konsten att ordinera värktabletter mot cancer

Den yviga debatten om skolan rasar vidare med det ena receptfria symptomhämmande läkemedlet efter det andra… Och problemen kvarstår så länge man inte angriper själva sjukdomen. Ett intressant inlägg i en artikel i SDS belyser bland annat bristen på studiemotivation. Vad handlar det om? Dåliga lärare? För sena betyg? Eller ligger det utom vår (lärarnas) kontroll? 

Jag har jobbat på en grundskola i ett område med hög arbetslöshet, bland vissa grupper saknade 90% av föräldrarna fast arbete. På en annan skola hade 44% av föräldrarna eftergymnasial utbildning. På en tredje skola var motsvarande siffra 94%. 

Vilken skola tror ni hade flest elever med behörighet till gymnasiet?  


Så för att vi inte ska fortsätta behandla skolan med verkningslös medicin bör vi bli varse den demografiska strukturen runt varje skola. Först då kan vi ställa rätt diagnos och sätta in behandlingen utifrån korrekta analyser. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar