torsdag 18 augusti 2011

Att såga av grenen man sitter på

Skövlingen av regnskog fortsätter att öka. Detta trots att bred forskning sedan decennier pekar på att skövlingen av skog är det största enskilda hotet mot planetens hälsa.

Hur ska man få bukt med det kortsiktiga tänkandet? Vinstintressen? Girighet?

Att fattiga människor utan någon annan möjlighet till inkomst än att bruka den tropiska skogen inte kan förväntas fatta några beslut baserade på global hänsyn, är en sak, men att ansvariga politiker och internationella samarbetsorganisationer inte vill, kan eller har kunskapen att finna alternativa inkomstkällor är däremot beklämmande.

Brasilien är bundet av vissa avtal angående skydd av regnskog. Samtidigt är den största delen av regnskogen privatägd vilket gör statens möjlighet att skydda skogen minimal.

Det säger sig självt att privata intressen aldrig får stå i vägen för mänsklighetens väl!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar