fredag 5 augusti 2011

Dags att skydda djuren

Kronobergsvargen, troligtvis, rev fyra får söder om Ljungby. En stor förlust för en en djurbesättning och bonden som håller dem. Men innan man börjar ropa på skyddsjakt föreslår jag att man börjar göra som i andra delar av Europa och världen där man lever med rovdjur inpå knuten: Det finns hundraser som är specialister på att skrämma bort varg, det finns också mycket att göra på stängselfronten, med mera. Vi har helt enkelt mycket att lära inför en framtid med, förhoppningsvis, fler rovdjur och ökad biologisk mångfald. Statligt stöd till bönder med djur i rovdjurslän ser jag som en självklarhet. Inte bara ersättning för redan rivna djur utan framför allt stöd i förebyggande syfte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar