söndag 13 december 2009

Det finns alltid legitima mål

Vi hittar på en rubrik ur ekonomidelen i en dagstidning: Expanderande företag X raket på börsen. Glada miner. Bifall. Men sedan kommer journalisten plötsligt ihåg varför han blev journalist och skriver om artikeln. Vi sammanfattar artikelns innehåll. Företaget X etablerar sig i ett så kallat låglöneland. X kunniga personal, (näringslivet betalar bättre än universiteten mot att man som akademiker förhåller sig okritisk mot företaget), upplyser ledningen om en mångårig konflikt mellan två olika folkgrupper. X spelar därför ut den ena gruppen mot den andra i utbyte mot fri tillgång till en viss råvara mot att den ena gruppen avlägsnar den andra från området där råvaran utvinns. Höga poster inom lokal förvaltning och pengar utlovas den gynnade gruppen. Resultatet av företagets metoder får en positiv effekt på fondsparandet på hemmaplan, samt säkerställer fortsatta låga priser på mobiltelefoner, vars kretskort är beroende av den billiga råvaran som utvinns i låglönelandet. I den nya artikeln är det dock fokus på hur företagets agerande skapar sociala orättvisor och utarmning av naturen med en humanitär och ekologisk katastrof som direkt följd, något som drabbar även den av företaget gynnade gruppen. X säljer då sin anläggning och flyttar till ett nytt land. Den här typen av brottslighet sanktioneras dagligen av makthavare, politiska och ekonomiska, och i slutändan även av konsumenterna. Gräsrotsrörelsens närvaro på klimatmötet i Köpenhamn, både i konferenscentret och utanför, är livsviktig. Frustrationen inför en värld som snärjer oss i mönster vi önskar inte fanns, manifesteras i gräsrötternas olika uttryck, må det vara stenar som kastas, logotyper som vandaliseras (det finns legitima mål, som det fiktiva (?) fallet ovan visar), slagord som ropas eller inlägg som framförs. Gräsrötterna verkar eniga , de kräver större ambition, fler uppoffringar. Ambition och uppoffring förefaller dessvärre svårare för staterna och kapitalet, de sitter ju som bekant i samma båt. Den drivs förresten med olja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar