fredag 19 november 2010

Intoleransens ödslighet

Historien upprepar sig inte, det är bara ett ordstäv, däremot upprepas vissa mönster. Mellan 1840 och 1910 emigrerade en tredjedel av Sveriges befolkning till grannländerna och över Atlanten till Nordamerika. Armod och svält var den huvudsakliga anledningen. Men i emigranthistorien finns också en ansenlig del som handlar om förtryck. 1800-talets Sverige var en förtryckarstat, framförallt på religionens område. De samfund som många svenskar idag lite föraktfullt kallar "frimicklare" och "hällörade" grundades på den här tiden, i hemlighet. Dessa fria samfund, som de kallas idag, ville frigöra sig från statskyrkans auktoritet i samhället. Prästens makt inskränktes bara av konungens och i många bygder regerade kyrkans män som småpåvar. Otaliga människor sattes på fästning på bröd och vatten för att de ifrågasatte kyrkans makt eller för att de dristade sig att samlas hemma hos och förätta nattvard eller för att de lät kvinnor läsa bibeltexter.
När SD:s William Petzäll står i riksdagen och öser galla över att papperslösa flyktingar inte nekas vård visar han inte bara prov på en inhuman människosyn utan även historielöshet och bristande ödmjukhet. Alla som kan spåra sina rötter tillbaks till 1800-talets Sverige, utan undantag, vill jag hävda, kan hitta släktingar som valde att fly från Sverige.
Sverige måste fortsätta vara landet som ger människor möjligheten att starta på nytt. Per T Ohlssons artiklar i SDS, där han redogör för hur många svenska industrier och idéer som startats av flyktingar och invandrare, är värda att lyftas fram igen. De sätter fingret på den dynamik som uppstår när ett land är öppet och generöst.
Samtidigt visar Danmark att de är villiga att gå ännu längre på intoleransens ödsliga vägar. Unga danskar väljer att bo i Sverige hellre än att diskrimineras och förnedras i sitt hemland av ett rasistiskt poängsystem som mest liknar något som Pia K rafsat ner på en post it på fyllan. Danmarks väg kommer med stor sannolikhet att leda till ekonomisk och kulturell stagnation.
Sverige får aldrig beträda den vägen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar