lördag 20 november 2010

Vargens etymologi

Jag läste en recension idag av en bok som handlar om vargen. Det är en skildring av vargens dagliga liv och reflektioner över dess utsatthet. Det är en svensk bok med fokus på vargens situation i Sverige. Det är ju som bekant i Sverige som vargen är som mest utsatt för oresonligt och irrationellt hat. Boken ger även svar på varför svenskan har ordet "varg" istället för det forngermanska "ulv". Svaret finns i den tidiga medeltidens vidskeplighet. Ulven kom då att representera satan, förmodligen ett sätt att från kyrkligt håll lansera en lämplig motbild till det kristna budskapet som då var långt ifrån etablerat bland allmogen, som ännu blotade i hemlighet. Jag kan babbla på om alla symboler som uppstod under den här brytningstiden men jag nöjer mig med att berätta att ordet "ulv" blev så starkt förknippat med mörkrets makter att det blev farligt att ens yppa det. "Varg" blev ersättningsordet och betyder "våldsverkare".

Vidskeplighet om vargen har alltså tusen år på nacken i vårt avlånga land och har fastnat i själva språket. Det kan förklara en del. Det är dags att ta tillbaka ulven!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar