lördag 18 december 2010

Olaglig jakt även denna vinter

20 vargar får skjutas av i skrivande stund 3000 jägare, så många har hittills lämnat in ansökan om att få delta i den olagliga licensjakten på varg, olaglig enligt EU:s habitatdirektiv, förödande för flora och fauna enligt samlad internationell expertis.
Jägareförbundets ordförande Torsten Mörner är en av de högst ansvariga för detta gigantiska jaktbrott, som högsta höns i den organisation som bjussar riksdagsmän på jaktkurs i Riksdagshuset, bestickning kallas det också. Att han inte har avgått ihop med regeringens högste ansvarige, miljöminister Carlgren, är ett mysterium. Ett mysterium är också att ett av världens modernaste länder fattar beslut som bygger på milleniumgammal vidskepelse.
Jag försökte maila Mörner förra vintern för att få hans ärliga syn på saken, jag hyste förstås föga hopp om svar, men ändå, man vill gärna ställa den ansvarige för en organisation som understödjer kriminell verksamhet mot väggen.
Jag försöker igen även denna vinter, gör det du också, hans adress är lätt att hitta på Jägareförbundets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar