måndag 10 januari 2011

Ett trendbrott?

Nu pratar Andreas Carlgren om att det behövs fler vargar. Har han tagit till sig kritiken mot licensjakten? Är det ett trendbrott? Kanske, men frågan är fler än vad och hur? Jag ropar inte hej förrän licensjaktens upphörande finns svart på vitt, med signaturer.

Jag har hittills bara läst om utspelet på text tv, jag tillhör en skara, minskande tror jag, som fortfarande snappar upp nyheter på det sättet. Text tv introducerades 1979 och en undersökning skulle troligtvis visa att det främst nyttjas av män, men det är en annan historia. På text tv finns det ofta bakgrund till nyheterna, bakgrundsmaterialet till nyheten om Carlgrens uttalande hade med stor sannolikhet författats av en jägare eftersom han eller hon skrev att "vargar har en tendens att döda jakthundar", vilket inte stämmer. Vargar har dödat hundar för att skydda sig eftersom hundar är tamdjur med bristande skyddsinstinkter, men någon tendens är det inte, vargar dödar helst hjortar och älgar för att äta. Vidare skriver skribenten att vargstammen måste få nytt blod "eftersom den är inavlad", något som inte obduktionen av de 28 vargar som undersöktes efter jakten förra året visade.

Not: när jag precis kollade texten på text tv igen var den redan ändrad. Tack engagerade text tv-bläddrare som påtalat den felaktiga vinklingen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar