fredag 16 oktober 2009

Folket i verkligheten

Nu drar Statarkatten österut några dagar och i det höstliga Almedalen ska jag ta med mig en fråga att begrunda: Vilka är verklighetens folk? Enligt en definition är det de som ska fredas från politikernas dumheter. Vad är politikers dumheter? Det kanske är sådant som verklighetens folk inte förstår, alltså är verklighetens folk dumma. Nej, det skulle aldrig en partiledare säga. Men jag kan vara något på spåren. Det finns ju mycket som är svårt att förstå. Det blir knivigt att ringa in den här gruppen, det står klart. Vissa tycker ju Lars Ohly sysslar med politiska dumheter, andra tycker att Reinfeldt gör det, vem kan då titulera sig verklighetens folk? Jag blir förvirrad av detta försök till inmutande av verkligheten och ber att få återkomma i ämnet. I min enfald trodde jag att politiker skulle möta folket i verkligheten och inte skapa en verklighet för vissa, men det är ju bara en liten tanke sprungen ur undertecknads stolliga bild av verkligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar