måndag 22 februari 2010

Framåtsyftande lagbrott

Man ska aldrig bryta mot lagen, eller? Om man bor i en hårdför diktatur är minsta lilla avvikelse från regimens diktat ett lagbrott. Det finns tillfällen när man måste tänja på lagens gränser, framåtsyftande, för att föra utvecklingen framåt. Visst, Al Capone bröt mot lagen, men det gjorde Rosa Parks också, och Gandhi. Det finns ingen objektiv moralisk världsdomare som kan avgöra vilka lagöverträdelser som är av godo, den enes terrorist är den andres hjälte, som talesättet lyder.

Tim Dechristopher växte upp i Utah, i bergen intill den orörda vildmarken. När marken skulle säljas till energiföretag som planerade att skövla vildmarken för att borra efter gas gjorde Dechristopher något desperat, han köpte delar av marken utan att ha täckning för köpet. Nu riskerar han fängelse, men vildmarken är för tillfället fredad eftersom den nya regeringen frös upphandlingen, indirekt ett resultat av Dechristophers höga spel som fördröjde processen.

Avgör själva om Dechristopher gjorde fel, ställ in koordinaterna i era moraliska kompasser. Fundera på hur det ser ut i Amazonas, på Borneo, i Centralafrika eller andra platser, även i vår absoluta närhet, där hungern efter råvaror har stått mot miljöhänsyn och ursprungsbefolkningars rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar