måndag 7 september 2009

Äppelkriget i Lomma

Idag tänker Statarkatten på en artikel i Sydsvenskan om en politiker i Lomma som utan att blinka tycker att man kan sälja kommunens sista åkermark för att möjliggöra för företag att "marknadsföra sig ut mot motorvägen". Dessutom framhåller han att det skulle minska bullret från trafiken för invånarna i det lilla kustsamhället. Detta är onekligen en man som både vill ha kakan och äta den, eller snarare sälja kakan och äta den en ljummen sommarkväll vid sundet till en kupa konjak. Markägaren säger försiktigt att man kanske borde tänka på bygdens historia, som han och hans jordbrukande förfäder är en stor och väsentlig del av. Passande nog såg jag den klassiska HasseåTage-produktionen Äppelkriget häromdagen. Ett snarlikt scenario. Jag hoppas bara att markägaren i det här fallet inte måste lita på magiska dekokter och heroiska naturväsen för att freda sin mark. Lommapolitikern framstår väldigt omodern i sitt sätt att resonera, liksom många andra tillväxtivrare. Jag undrar i mitt stilla sinne vad Lommapolitikern hade stått i frågan om det ökända "genombrottet" i Lund på sextiotalet, när motorvägen skulle dras rakt genom stan. Jag återkommer till Äppelkriget där devisen för exploateringen av det vackra österlenska landskapet löd "Forntidsbyggd ska bli framtidsbyggd". Jag skrattar åt det absurda i devisen. Men skrattet fastnar lite i halsen. Tage Danielsson finns inte längre i denna vår tid när han verkligen skulle behövas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar