måndag 14 februari 2011

Rädda rovdjuren från förintelse!

Lodjuren är i det närmaste borta från Skåne. Det är bara spekulationer från länsstyrelsen men det är väl inte helt uteslutet att det handlar om tjuvjakt. Det finns tydligen ingen hejd på vissa människors gränslösa förakt för naturen och i synnerhet rovdjuren.

Rovdjuren är helt nödvändiga för naturens balans. Människan är det ej, åtminstone inte om hon uppträder som dess förtryckare. Faktum är, om man ska spetsa till det, att om jorden själv fick bestämma skulle den välja bort människan istället för vilken annan art som helst. Hur skulle en jord utan skalbaggar se ut? Utan myror? Även plankton är viktigare för jordens hälsa än människan*. Nå i alla fall, nu ska vi inte vara alltför cyniska. Men ändå...

I Maos Kina riktade staten människornas uppmärksamhet från orättvisor mot småfåglarna som åt av skörden under de svåra svältåren på 60-talet. I en nationell kampanj dödades miljontals småfåglar. Resultatet? Skörden åts upp av insekter.

Summa summarum, människans arrogans överträffas bara av hennes dumhet.

På förekommen anledning...

Att tjuvjägare kommer undan så lätt är ett allvarligt problem. När de dessutom, i och med regeringens undfallande inställning till rovdjurshatarna, känner att deras verksamhet är mer eller mindre sanktionerad från högsta ort, ja vad gör man då?

Det måste till en grundläggande attitydförändring inför framtiden.

I det akuta nuläget måste regeringen ändra sin politik innan det är för sent!

* Tips: Svt:s dokumentärserie Naturen AB handlar om hur för jorden (och därmed människan) vitala funktioner hotas av människans framfart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar