torsdag 30 juni 2011

Marknadstalibanernas manifest

Jag försöker skratta åt uttalandet från Svenskt näringsliv om minskat studiebidrag för dem som läser humaniora på universitet och högskolor. Jag vill kunna skratta, verkligen, men jag kan inte.

Ett av de starkaste skälen att fortsätta erbjuda humaniora på samma villkor som exempelvis ekonomiska studier illustreras av den här typen av uttalanden, som Svenskt näringslivs skribent kommer med. Med lite humaniora i bagaget hade den som kläckte ur sig detta beläte till frassammansättning möjligtvis inte kommit på tanken att säga något så dumt.

En värld med mindre humaniora är, som ordet antyder, en värld med mindre mänsklig medverkan, en värld man har lämnat i händerna på en ansiktslös kraft utan själ som inte tar hänsyn till människor, en mardrömslik värld. Människans behov kan inte mätas i pengar allena.

Sverige idag. Fascister i riksdagen och marknadstalibaner i regeringen. En land med en stark ekonomi men ökande klyftor. "Ekonomi" och människor är inte samma sak.

Man kan inte ta själen ur människan. Stalin och Hitler försökte göra det, ska vi tillåta att marknaden försöker? Att isolera humanioran i samhället är en våldtäkt av det vackraste och viktigaste i människans hela väsen.

Slutligen vill jag understryka Teaterförbundets ordförandes reaktion på uttalandet från Svenskt näringsliv; Humanistiska värderingar är den källa som en livaktig demokratisk samhällsordning hämtar sin kraft ifrån.

1 kommentar: