söndag 12 juni 2011

Skolans kritiker har inte på fötterna

Läraren som skriver under debattartikeln om att "städa upp efter Palme" och återinföra en objektivt bedömd studentexamen tycker att dagens skola famlar i blindo. Jag tycker att läraren bakom artikeln famlar i blindo.

Vad hon förespråkar är förment objektiva psykometriska tester som inte säger någonting om elevens kunskaper, men möjligtvis något om hur bra eleven är på att befinna sig i en provsituation. Den typen av tester hör hemma i det relativa betygssystemet som tillhör forntiden och som enbart fungerade som utgallring av det antal elever som fick plats på de svenska universiteten, som var mycket mindre då än nu.

Summativa bedömningar vid givna tillfällen kan aldrig ensamma ge en bild av elevers kunskaper.

I den moderna skolan ska man möta och mäta eleverna där de är, efter deras förutsättningar. Lärarkåren måste bli bättre på detta, att formativt och framåtsyftande bedöma elevers kunskaper, absolut. Men den typen av tester som artikelförfattaren yrar om kan aldrig ge en rättvis bild av en elevs kunskaper.

4 kommentarer:

 1. Ett enda provtillfälle kan aldrig ge en rättvis bild. Men i Finland använder vi studentexemensbetyg, gymnasiebetyg plus inträdesprov för att fördela studieplatserna på universitetet. Därtill kommer lämplighetstest eller individuell intervju på många utbildningar t.ex. lärare och socionom.
  Jag tror inte att enbart studentexamen kan fixa problemen i den svenska skolan. Det blir för mycket press på proven ifall det är bara de som avgör vilka som får studieplats. Inträdesprov och intervjuer är guld värda i det sammanhanget. Det visar vilka elever som är motiverade att studera det aktuella ämnet.

  SvaraRadera
 2. Vem har sagt något om "ensamma"? En studentexamen skulle inte vara istället för något annat - utom möjligen högskoleprovet och de nationella proven på gymnasiet.

  Vilken typ av tester är det jag "yrar" om? Tycker inte att jag angav något annat än att de skulle kontrollera måluppfyllelsen.

  SvaraRadera
 3. Tack för kommentaren! Alltid trevligt när artikelförfattaren svarar, trots kritikerns, moi, anonymitet.

  I den ständiga skoldebatten har jag grävt ner mig i en skyttegrav, det tillstår jag. Men faktum är att det är en ryggmärgsreflex från min sida att bli skeptisk när ordet "objektivitet" dyker upp. Det finns ingen objektivitet. Däremot är jag säker på att vi hade haft en ännu bättre (vi har trots allt en bra skola) om lärarkåren just "snackade ihop sig" mer. Lpo 94 implementerades aldrig för att man pratade för lite om den. Det kan tyckas vara hårklyveri men jag tror mer på mindre subjektivitet snarare än bara "objektivitet".
  Slutligen, om inte en studentexamen i provform ska vara avgörande, vad ska den då vara bra för? Och hur kan man utforma ett "objektivt" test utan att det blir missvisande?
  /Sk

  SvaraRadera
 4. kalla det hellre ett kompletterande test, statarkatten. Ett test som ökar elevernas rättssäkerhet och kontrollerar måluppfyllelse och likvärdighet i skolsystemet. Väldigt viktigt förstås att proven mäter rätt saker. Jag är språklärare och i både engelska och franska tycker jag att proven är väldigt bra. Intressant innehåll för eleverna och de kontrollerar verkligen den kommunikativa förmågan.

  Jag håller med dig om att inget är helt objektivt. Men en bedömning gjord av någon som aldrig har träffat eleven och som är extra rutinerad och rustad för uppgiften och som inte har något att vinna eller förlora på resultatet blir i varje fall bra mycket mindre subjektiv än de nuvarande.

  SvaraRadera