måndag 22 mars 2010

Et yndigt land

Har ni hört om det nya poängsystemet för invandrare som Dansk folkeparti har lyckats förhandla sig till med regeringen? Jag citerar SDS ledarsida: "De som samlar hundra poäng ska kunna få permanent uppehållstillstånd efter fyra år. Idag är gränsen sju år. För sjuttio poäng krävs godkänt i danska, tre års sysselsättning och lika lång tid utan socialbidrag. Resterande trettio kan erhållas till exempel genom prov i dansk kultur och historia, engagemang i föreningar med mera".

Jag har, förutom de uppenbara invändningarna som SDS redogör för, följande tankar i ämnet:

Hur ska man göra med den kategori danskar (den blonda varianten som dricker öl och äter gris) som inte heller kan danska? Undersökningar visar att danska barn är de barn inom EU som lär sig sitt modersmål senast eftersom de danska konsonanterna slipas bort och diftongerna blir fler. Svårt att begära att folk med andra modersmål ska lära sig.

Har alla prebens och brians per automatik sysselsättning i tre år och därmed inte socialbidrag? Kan de dessutom berätta om den danska kungalängden, kolonialhistorien, Oehlenschläger och the great HCA? Skulle alla skolbarn i ett klassrum i Herlev utan att blinka kunna hålla ett femminutersföredrag om något av dessa ämnen?

Måste alla vara med i föreningar? ni vet, ordförande, sekreterare, suppleant, protokoll och annat astråkigt man förknippar med föreningsarbete, om man som Statarkatten råkar vara ointresserad av det.

Sverigedemokraterna vädrar morgonluft när de hör om Dansk folkeparti och deras landvinningar eftersom de fortfarande bygger sin politik på en inbillad folkopinion i Sverige mot invandring. Måtte Sverige fortfarande vara ett anständigt land efter valet. Retoriken i invandringsfrågan i Danmark är helt absurd och inte värdig en demokrati.

Jag föreslår att danskarna koncentrerar sig på smörrebröd istället, det sköter de ypperligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar