tisdag 31 augusti 2010

Försiktig optimism

En ny plan för ekologisk hållbar djurhållning i tropiska områden håller på att utarbetas. Ekologisk hållbar djurhållning är visserligen en paradox, men jag vill gärna vara åtminstone försiktigt optimistisk. Att undvika skövling av skog betyder oerhört mycket för människor och djur i de berörda områdena, på kort och lång sikt; man förhindrar ökenspridning, man undviker utarmning av livsviktiga jordar, man skapar förutsättningar för ett varsamt bruk av jorden för framtiden. Mellan 10 och 20% av världens utsläpp av växthusgaser är en följd av skövlingen av skog. Det krävs inte ett geni för att räkna ut hur mycket den här typen av globala initiativ betyder för hela vår planet, om de genomförs utan kompromisser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar