tisdag 3 augusti 2010

Härsket borgerligt valfläsk

Jan Björklund, kungen av oneliners, har slagit till igen. Som bekant så gillar han liknelser, han har förstått att liknelser kan få den mest ointresserade medelväljaren att klia sig i hårbotten och muttra, hmm, det låter ju rimligt. Att han sedan skjuter bredvid målet (en metafor, inte en anspelning på hans militära bakgrund) är ett beklämmande faktum.

Nu till senaste fläsket, härsket och surt som fläsket Karl-Oskar och Kristina fick tvinga i sig under överfarten till Amerika. Björklund vill skriva in skolk i betyget. Jag citerar: "Det är inte ok att vuxna kommer och går som de vill på en arbetsplats, då ska det inte vara vara det för elever i skolan heller." Hmm, det låter ju rimligt...

Det låter ganska rimligt. Men detta är bara ännu en kosmetisk åtgärd som syftar till att behandla ett ytligt symptom. Den stora frågan, som borgerligheten inte är intresserad av är: varför kommer inte elever till skolan i tillräckligt stor utsträckning? Svaret: Skolkande elever är en socio-ekonomisk fråga, elever som skolkar och saknar behörighet för vidare skolgång eller studier på eftergymnasial nivå hittar man främst i områden som präglas av arbetslöshet och utanförskap. Att skapa lika villkor för alla medborgare är det enda som på sikt kan skapa rätt förutsättningar för en fungerande skola. Att skriva in skolk i betyget kommer inte att förändra något för barnen som uteblir från skolan. Att avlägsna strukturella hinder på arbetsmarknaden för vissa grupper i samhället kommer däremot att göra det.

Nästa maskätna fläsk serveras av Tobias Billström, migrationsminister, som försvarar kollektiva utvisningar av tiggande romer. Detta är ännu ett inhumant och framför allt ytligt sätt att hantera en migrationsfråga. Problemet är inte romer som tigger, problemet är att Europa i tusen år systematiskt har marginaliserat en hel folkgrupp. 10-talet är inget undantag, tvärtom, romer i hela Europa förföljs mer nu än på mycket länge, vi måste förmodligen gå tillbaka till andra världskriget för att hitta något liknande. Som migrationsminister bör Billström ha en större vision än att avvisa romer, han bör ha kunskap och mod som gör honom kapabel att analysera frågan på ett djupare plan och uttala sig därefter.

Björklund tjatar om behörighet, men hur ser det ut i regeringen? Har våra folkvalda en adekvat utbildning? Om man ser till Björklunds ohyggligt ytliga kunskaper om skolan, Billströms schablonbild av romer, jordbruksminister Erlandssons undfallenhet inför EU-byråkratin, Bildts skygglappar när Sudan kommer på tal, eller miljöminister Carlgrens miljöfientliga icke-politik så kan man undra om de har behörigheten som krävs för att leda landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar