fredag 17 september 2010

Rör inte strandskyddet!

Alldeles invid samt i själva naturreservatet vid Salviken har Arne Paulsson, skatteflyktingen (under utredning) från Lund, köpt gods och mark. Han vill bygga villor där. Men det ska han inte få göra! Området är ett av de sista fredade områdena på den skånska västkusten. Här vadar sällsynta fåglar, i vattnet utanför ligger sälarna och pustar ut på stenar och skär efter att ha ätit gott i det fiskrika vattnet. Men bullret från grävmaskiner och vibrationerna från hjullastare och andra stora fordon kommer att störa djurlivet så till den milda grad att det riskerar att försvinna.

I många fall av miljöförstöring är vi nästintill maktlösa. I det här fallet är vi det inte, tvärtom har vi all anledning och all makt att stoppa planerna. Det är i första hand upp till Kävlinge Kommun att fatta ett klokt beslut, och det finns hopp, kommunen ligger bakom det ambitiösa och lyckade projektet Lundaland, med ambitionen att sätta upp musikföreställningar av hög internationell klass i omkretsen, så nog finns det människor som ser bortom snabba cash i den kommunstyrelsen.

Paulssons uttalande om marken tyder på hybris i den högre skolan: Det här är min största och roligaste affär, flera kilometer gränsar till havet. Det enda stora området mellan Malmö och Helsingborg vid havet som inte är exploaterat. Just det Paulsson, och så ska det förbli!

Paulsson vill själv bo där när han flyttar tillbaks från sin skatteexil i Österrike. Flytta hem du, Arne, men rör inte området! Bygg hyresrätter i stan istället, bygg för Lunds studenter men bygg för tusan inte villor på den sista icke-exploaterade biten kust i västra Skåne!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar