måndag 20 september 2010

Vad kan vi göra nu?

Det är en dyster dag. FP, och i viss mån KD, gav legitimitet åt SD när de började fiska röster i deras vatten samtidigt som deras allianskollegor utmålade vänstern som odemokratiskt. Efter gårdagens val visar det sig att fler svenskar tror att V är mer suspekt än ett parti som har tydliga kopplingar till nazismen och som har en värdegrund som alla Sveriges lärare enligt lag är skyldiga att bekämpa. Det är en skam.

Under de kommande fyra åren måste vi återuppbygga förtroendet för den värdegrund som en gång drog Sverige upp ur orättvisor och svält och skapade ett öppet och generöst samhälle. Vi måste visa omvärlden att vi inte vill följa den olyckliga populistiska trend som går genom Europa och världen i stort. Ett öppet och generöst samhälle är dynamiskt och framgångsrikt. Det Sverige som befästes igår är ett Sverige som riskerar att sluta röra sig framåt.

Alla som jobbar med de unga i samhället måste förmedla en tolerant människosyn. Vi måste demaskera SD och visa vilka de är. Skillnaderna mellan SD och Hitlers NSDAP är inte så stora som de har lurat i sina väljare. Skillnaden är att de prioriterar olika i sina rädslor och sitt hat. Ni som röstat på SD, rannsaka er. Vi andra måste också rannsaka oss och fråga oss själva: hur kunde detta ske?

Runt cafébord och bardiskar, i fikarummen, överallt där människor interagerar måste vi stå upp för alla människors lika värde, vi måste ta konlikten med fördomarna och hatet, vi måste visa att ett samhälle som bygger på öppenhet, tolerans och generositet är lika med framgång. Jag hoppas att alla som vill uttrycka sig hittar en kanal för sina åsikter och förhoppningar. Man kan enrollera sig i föreningar, i partier och i bloggosfären, man kan demonstrera eller också bara tala med varandra. Tystnaden är vår största fiende.

Vi måste visa att en hundralapp mer i plånboken i månaden inte per automatik gör oss lyckligare, att omsorg om medmänniskan inte har någon prislapp.

Vi måste berätta att miljön är vår tids vikigaste fråga. Ett land som värnar om naturens mångfald såväl som människans är ett land som kommer att stå väl rustat för framtiden.

Vinden måste vända!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar